Mötesplats Kulturzon

Du erbjuds spännande lokaler för evenemang och konferens i Teckomatorps gamla tågstation. Arrangera ditt nästa möte eller besök något av våra evenemang, mitt i Skåne.

Fikasugen? Stationshuset och Teckomatorps stationscafé är öppet för alla varje lördag och söndag kl 13-15.  

Besök även www.tapper-popermajer.com för att läsa mer om vad stationshuset har att erbjuda.

Om Teckomatorps station och Kulturzon Teckomatorp

(Text om Teckomatorp och om Teckomatorps station kommer inom kort) 

Ett Leader-projekt kallat Kulturzon Teckomatorp initierades 2010 av Galleri Tapper-Popermajer med stöd från EU och Svalövs kommun. Dess grundläggande tanke var att förändra en negativ bild av Teckomatorp till något positivt genom att uppmuntra till olika former av kulturella aktiviteter. Projektet skapade en kulturzon där kulturen behövdes som mest.  

Sedan ett antal år har projektets grundtanke inlemmats som en naturlig del av de verksamheter som bedrivs i stationshuset. Galleri Tapper-Popermajer skapade en kulturzon och en mångfacetterad mötesplats för olika kulturella aktiviteter i en obygd där det tidigare knappt fanns någon kultur. Idag erbjuder Kulturzon och Teckomatorps station en mångfald olika tjänster, alltifrån kulturevents, matevenemang, konferenser till kursarrangemang.