Om Kulturzon Teckomatorp

År 2007, flyttade Galleri Tapper-Popermajer från Malmö till en gammal stationsbyggnad i den beryktade byn Teckomatorp, belägen mitt i den svensk-danska Öresundsregionen, men också, som det visade sig, till slutet av den civiliserade världen som vi känner den.

Till en början var alla mycket entusiastiska. Samfundet gav sin support och ett Leader-projekt kallat Kulturzon Teckomatorp initierades med stöd från Svalövs kommun. Dess grundläggande tanke var att förändra den negativa bilden av Teckomatorp till något positivt genom att uppmuntra till olika former av kulturella aktiviteter. Projektet skapade en kulturzon där kulturen behövdes som mest.

Efter den första uppståndelsen dalade intresset för kulturzonen och vi insåg att galleriet absolut inte kunde bedriva verksamhet i Svalövs kommun på samma sätt som i en stor stad som Malmö.

Under de senaste åren har galleriet efterhand utvecklats till en alltmer mångfacetterad mötesplats för olika kulturella aktiviteter. Tapper-Popermajer skapade en kulturzon i en obygd där det tidigare knappt fanns någon kultur. Nu erbjuder vi en mångfald olika tjänster, alltifrån kulturevents, matevenemang, konferenser till festarrangemang. Och precis som tidigare erbjuds även ett mycket ambitiöst utställningsprogram.

Vi ses i zonen!